להורדת הקובץ הרצוי לחצו על לשונית התפריט המתאימה

כל הזכויות על עיצוב הקבצים שמורות לחברת נצר דגן בע"מ.

השימוש מותר לצרכים פרטיים או חינוכיים בלבד. אין לעשות בקבצים או בחלקים מהם שימוש מסחרי מכל סוג.