top of page

אוריינות חזותית

 

safot 320x123.jpg

האוריינות החזותית הנה שליטה בשפה של דימויים חזותיים, ומשמעה יכולת לצרוך, לפרש ולייצר מסרים חזותיים.

בעשורים האחרונים התרבות הסובבת אותנו מתאפיינת בוויזואליות גבוהה מאי-פעם, בין היתר עקב פיתוח אמצעים טכנולוגיים המקדמים את היצירה, הפיתוח וההפצה של מסרים חזותיים.

בפני בתי הספר ואנשי / נשות חינוך ניצב האתגר להתאים את סביבות הלמידה ואמצעי ההוראה לסביבה התרבותית עתירת המסרים החזותיים שבתוכה מתפקדות/ים התלמידות/ים.

ההרצאה תציג מושגי יסוד אודות האוריינות החזותית מיומנות הכרחית לרכישה בתהליכים חינוכיים שתכליתם להכין את הילדים והילדות לחייהם כבוגרים בחברה.

נדון בהכרח להכיר את תכני התרבות הפנאי של הילדים כדי להפוך את תכני הלמידה לרלוונטיים עבורם מחד, וכדי להקנות להם מיומנויות של צריכה ביקורתית של טקסטים תרבותיים וויזואליים, מאידך.

מרצה: ד"ר הדס נצר דגן – אנתרופולוגית יישומית

ההרצאה מיועדת להורים, מורות/ים, מדריכות/ים בחינוך הבלתי פורמלי ולכל מי שעשייה חינוכית היא חלק מהיומיום שלהם/ן.

למידע נוסף או להזמנת ההרצאהצרו קשר

Thanks! Message sent.

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp

bottom of page