עיצוב המרחב החינוכי: יישומים אנתרופולוגיים בפדגוגיה

ההרצאה תעסוק בעיצובם של מרחבים חינוכיים כאמצעי פדגוגי המשמש להשגת מטרות חינוכיות וחברתיות.
הדיון יעסוק בשתי רמות של עניין ביחס לעיצוב המרחב החינוכי: האחת נוגעת בעיצוב המרחב החינוכי כך שיאפשר את התהליכים החינוכיים שאותם נבחר להוציא אל הפועל בו, והשנייה עוסקת בעניין שעיצוב המרחב ישקף את התהליכים שמתקיימים בו.

 

הדיון יתמקד בשלושה היבטים מהותיים לסוגיה של עיצוב מרחבי למידה:

תכנים חזותיים ומילוליים שהמרחב הלימודי מזמן והרלוונטיות שלהם לעולמות המשמעות של הלומדות והלומדים ולתרבות החזותית הסובבת אותם/ן.

הגוף כדפוס של נוכחות במרחב – נדון בעיצוב המרחב הלימודי כבעל פוטנציאל לחדשנות פדגוגית שלוקחת בחשבון את גופם של הלומדות/ים ומתבוננת על תהליכי הלמידה כתהליכים חברתיים במהותם, אשר מתרחשים בהקשר חברתי נתון, מצריכים נוכחות ופעולה, ומתממשים ביחסי גומלין בין הלומדים לזולתם וסביבתם.

חוויית הלמידה כנובעת מהמפגש עם התכנים שמזמן המרחב ואופי השהות בו – נדון בעיצוב המרחב כמאפשר חשיבה על חוויית הלמידה הרצויה בו, וגם את מימושה.

משך ההרצאה: כשעה – שעה ורבע (כדאי לקחת בחשבון מפגש בן שעה וחצי לצורך דיון קצר שיתקיים בעקבות שאלות והערות המשתתפים).

אמצעים דרושים: מחשב, רמקולים ומקרן.

 

מרצה: ד"ר הדס נצר דגן – אנתרופולוגית יישומית

ההרצאה מיועדת להורים, מורים וכל מי שמנהלים יחסי גומלין עם ילדים בחיי היומיום – האישיים והמקצועיים - ורוצים לקבל פרספקטיבה חדשה על האופן שבו פוגשות הכוונות הטובות שלהם את המציאות של הילדים והילדות כיום.

למידע נוסף או להזמנת ההרצאהצרו קשר

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp

 © כל הזכויות שמורות

לנצר דגן בע"מ