top of page

טקסים כמנגנון תרבותי

 

ההרצאה עוסקת בהבנת התהליך הטקסי כאמצעי תרבותי המשמש חברות להסדרת מצבים מורכבים או בעייתיים ברמה החברתית או האישית, ובבחינת השימושים האפשריים בתהליך זה בהתערבויות חינוכיות.

נדון בטקסים בחברות רחוקות ואקזוטיות לצד טקסים מוכרים בחברה המערבית בכלל ובחברה הישראלית בפרט, ונתבונן על טקסים המציינים מצבים חגיגיים ודרמטיים לצד טקסים הנוגעים בהיבטים שגרתיים ויומיומיים.

בסיום ההרצאה ייערך דיון מונחה שבמסגרתו ידונו מצבים מורכבים או קונפליקטואליים בעבודת היומיום של המשתתפים וייבחנו דרכים שונות להתמודדות עם מצבים אלו באמצעות שימוש בפרקטיקות טקסיות.

 

מרצה: ד"ר הדס נצר דגן – אנתרופולוגית יישומית

ההרצאה מיועדת להורים, מורות/ים, מדריכות/ים בחינוך הבלתי פורמלי ולכל מי שעשייה חינוכית היא חלק מהיומיום שלהם/ן.

למידע נוסף או להזמנת ההרצאהצרו קשר

Thanks! Message sent.

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp

bottom of page