top of page
ילדים ברשת- הרצאה של ד"ר הדס נצר דגן

ילדים ברשת

מבט אנתרופולוגי על דפוסי ההתנהלות של ילדים ברשת כחלק מהבנה כוללת של תרבות הפנאי שלהם.

נלמד על אופני השימוש של הילדים באינטרנט, על דפוסי ההתנהגות הנוצרים במסגרתם ועל המשמעויות שהם עצמם מקנים למעורבותם ברשת.

התנהלות הילדים ברשת תיבחן מתוך מבט כולל על דפוסי הילדוּת של ילדים וילדוֹת כיום.

ייבחנו ההסדרים החברתיים, העקרונות והתפיסות שלאורן אנו מגדלים ילדים ומחנכים אותם, והדגמים ההתנהגותיים שאנו – המבוגרים מעמידים לרשותם כמודלים לחיקוי ולהשוואה.

בעקבות זאת תידון השאלה מהם תפקידי המבוגרים המחנכים לנוכח דפוסי ההתנהלות של ילדים ברשת, וכיצד ניתן למלאם באופן מיטבי.

 

מרצה: ד"ר הדס נצר דגן – אנתרופולוגית יישומית

ההרצאה מיועדת להורים, מורים וכל מי שמנהלים יחסי גומלין עם ילדים בחיי היומיום – האישיים והמקצועיים - ורוצים לקבל פרספקטיבה חדשה על האופן שבו פוגשות הכוונות הטובות שלהם את המציאות של הילדים והילדות כיום.

למידע נוסף או להזמנת ההרצאהצרו קשר

Thanks! Message sent.

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp

bottom of page