top of page

בשיח הציבורי מתקיים דיון בפמיניזציה של מקצוע ההוראה כסיבה לפיחות במעמדם ובמעמדן של מחנכים ומחנכות ולפגיעה בסמכותם ובסמכותן.

נקודת מבט זו הנה פשטנית ואינה מאפשרת להבין לעומקן את הזיקות הקיימות במציאות בין פדגוגיה לבין מגדר ואת המשמעויות הקשורות בהן.

ההרצאה עוסקת בממדים של דמיון ושוני בין ההגדרות החברתיות והתרבותיות של היות אישה, אם ומורה, ובדיון במחירים ובתועלות הטמונות בזיקות ביניהם.

נלמד על התהליכים ההיסטוריים, הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שביסודם של הבניית התפקידים של אישה, אם ומורה, ונבחן מהן המשמעויות הטמונות בהם לתפקוד היומיומי ולניהול דיאלוגים חינוכיים.

במקום לראות בזיהוי של פדגוגיה עם נשיות מגבלה, נבחן מהם המשאבים שזהות נשית או אימהית מעמידה לרשות מחנכות ומחנכים ונברר מהם המחירים, אם בכלל, הכרוכים בשימוש בהם.

מרצה: ד"ר הדס נצר דגן – אנתרופולוגית יישומית

ההרצאה מיועדת להורים, מורים וכל מי שמנהלים יחסי גומלין עם ילדים בחיי היומיום – האישיים והמקצועיים - ורוצים לקבל פרספקטיבה חדשה על האופן שבו פוגשות הכוונות הטובות שלהם את המציאות של הילדים והילדות כיום.

נשיות, אימהוּת, פדגוגיה ומה שביניהן

 

למידע נוסף או להזמנת ההרצאהצרו קשר

Thanks! Message sent.

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp

bottom of page