top of page

ילדות, מרחב וזמן: יישומים אנתרופולוגיים בחינוך

מבט אנתרופולוגי על עולמם של ילדים וילדות כיום

ההרצאה מציעה התבוננות אנתרופולוגית על מאפייני הילדות כיום, על האתגרים הקשורים בהם

וההזדמנויות הגלומות בהם.

המבט האנתרופולוגי מתמקד במרחבים שונים שבהם מתנהלים הילדים והילדות בחיי היומיום-

בבית הספר, בפעילויות בשעות הפנאי, במשפחה וברשת- בדפוסים המאפיינים אותם,

בעקרונות שביסודם ובאופנים שבהם מתנהלים הילדים (והמבוגרים) בהם כדי לשמר או לשנות אותם.

 

מרצה: ד"ר הדס נצר דגן – אנתרופולוגית יישומית

ההרצאה מיועדת להורים, מורים וכל מי שמנהלים יחסי גומלין עם ילדים בחיי היומיום – האישיים והמקצועיים - ורוצים לקבל פרספקטיבה חדשה על האופן שבו פוגשות הכוונות הטובות שלהם את המציאות של הילדים והילדות כיום.

למידע נוסף או להזמנת ההרצאהצרו קשר

Thanks! Message sent.

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp

bottom of page