top of page

רשימת ההרצאות והסדנאות שלנו

ההרצאות והסדנאות שלנו מיועדות לצוותי חינוך ומתקיימות על פי הזמנה ובהתאמה לעשייה הפדגוגית בה עוסק הצוות.
ניתן לשלב את ההרצאות והסדנאות כחלק מהעשייה השוטפת של הצוות החינוכי בפיתוח ובהטמעת התהליכים הפדגוגיים בבית הספר או כהרצאות העשרה בנושאי מגוונים.
ההרצאות והסדנאות מותנות בהזמנה ובתיאום מראש.

עיצוב המרחב החינוכי: יישומים אנתרופולוגיים בפדגוגיה

קרא\י עוד...

 

עיצוב בתי ספר, אוריינות, עיצוב, פדגוגיה, למידה, לימוד, חינוך, אנתרופולוגיה,משחקי למידה, עיצוב סביבות למידה, קורצא'ק, משחקים, נצר דגן

ילדות, מרחב וזמן: יישומים אנתרופולוגיים בחינוך

מבט אנתרופולוגי על עולמם של ילדים וילדות כיום

קרא\י עוד...

 

ילדים ברשת

התנהלות של ילדים באינטרנט וברשתות חברתיות

קרא\י עוד...

 

נשיות, אימהוּת, פדגוגיה ומה שביניהן

 

קרא\י עוד...

 

טקסים כמנגנון תרבותי

 

אוריינות חזותית

 

קרא\י עוד...

 

Thanks! Message sent.

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp

bottom of page