תכנים מעוצבים ללמידההלמידה בבתי הספר, בגנים ובמרכזי העשרה כרוכה במפגש עם תכנים חזותיים ומילוליים שמביאים לידי ביטוי את המטרות החינוכיות. הצגת התכנים במרחבי למידה יכולה להיעשות על גבי אובייקטים שונים במרחב – קירות, לוחות, דלתות, וילונות, שולחנות ואפילו על גבי הרצפה. בהחלטה על אופן הצגת התכנים במרחב יש לתת את הדעת על השפה החזותית שבה הם מוצגים ועל מידת הרלוונטיות שלה לעולמם/ן של הלומדות והלומדים. כמו כן, חשוב לקחת בחשבון את האופן שבו פונה הטקסט לנמעניו ולאופי המעורבות שהוא מזמין.


106 צפיות

 © כל הזכויות שמורות

לנצר דגן בע"מ