לפני ואחרי

לפני ואחרי- קורצ'אק
עיצוב חדר פעילות בנושא יאנוש קורצ'אק: פועלו, חייו, מורשתו בשילוב ציר הזמן של חייו בשילוב ציר הזמן העולמי.
עיצוב החדר מתייחס, משלב ומפעיל את הילדים ע"פ גישתו של קורצ'אק
לפני ואחרי- מור- מסדרון חינוך מיוחד
עיצוב סביבה לימודית במסדרון חינוך מיוחד
לפני ואחרי- גורדון- ספרייה
עיצוב ספרייה ותוכן לימודי מפעיל בבית ספר יסודי
לפני ואחרי- חופית- מבואה
עיצוב סביבות למידה בבית ספר בחיבור לייחודיות בית הספר
לפני ואחרי- הנדסייה
עיצוב מייקרספייס makerspace בבית ספר תיכון
לפני ואחרי- עמל- חדר טכנולוגי
עיצוב מחודש למרחב טכנולוגי קיים
לפני ואחרי- עופרים יעלים- מבואה
עיצוב סביבת לידה בחטיבה צעירה
לפני ואחרי- שרונים- מבואה
עיצוב מבואה בבית ספר תיכון
לפני ואחרי- שלמון- חדר משחק ושיח
עיצוב מרחב לימודי בחדר משחק ושיח.
לפני ואחרי- שלמון- חדר מוזיקה
עיצוב סביבה לימודית בחדר מוזיקה
לפני ואחרי- אלון- קומות- 1
עיצוב סביבות למידה
לפני ואחרי- רמת דוד- מזכירות
עיצוב מזכירות בית ספר
לפני ואחרי- אוריין- ספרייה
עיצוב ספרייה
לפני ואחרי- קורצ'אק
עיצוב חדר פעילות בנושא יאנוש קורצ'אק: פועלו, חייו, מורשתו בשילוב ציר הזמן של חייו בשילוב ציר הזמן העולמי.
עיצוב החדר מתייחס, משלב ומפעיל את הילדים ע"פ גישתו של קורצ'אק
לפני ואחרי- עמל- מרכז למידה
עיצוב מרכז למידה וקידום פרטני בבית ספר תיכון
לפני ואחרי- עמל- חדר רוגע
עיצוב חדר רוגע\ הכלה בבית ספר תיכון
לפני ואחרי- בן גוריון- מסדרון
עיצוב מסדרונות בית ספר וחידוש דלתות באמצעות מדבקות תוכן מעוצבות
לפני ואחרי- הנדסייה
עיצוב מייקרספייס
לפני ואחרי- מור- פרטני
עיצוב חדר עבודה פרטני
לפני ואחרי- יסודות- מסדרון
עיצוב מחודש למסדרון בבית ספר יסודי ושילוב של תכנים של תכנים לימודיים מפעילים
לפני ואחרי- שפות ותרבויות- מבואה
עיצוב סביבת למידה במבואת כניסה לבית ספר יסודי
לפני ואחרי- מור- מסדרון-1
עיצוב מסדרון בבית ספר תיכון
לפני ואחרי- דקלים- מבואה- 1
עיצוב מבואת למידה המשלבת מדעים, מחשבים ואומנות
לפני ואחרי- מור- מבואה
עיצוב מסדרונות בבית ספר
לפני ואחרי- מור- חדר תאטרון
עיצוב אווירה במרחב לימודי במגמת תאטרון
לפני ואחרי- רבין מודיעין- מבואה
עיצוב סביבה לימודית בכניסה לבית ספר על יסודי
לפני ואחרי- רבין אשקלון- מבואה
עיצוב מבואת כניסה לחטיבת ביניים
לפני ואחרי- מהד- 1
פיתו ועיצוב תוכן לימודי במרכז הדרכה במשרד החינוך
לפני ואחרי- לבונה- מבואה-1
עיצוב מרחבי למידה בחטיבת ביניים ופיתוח תכנים על קירות במבואות
לפני ואחרי- המר- מבואה-2
עיצוב סביבה לימודית במבואות בית ספר יסודי עם שילוב של פיתוח ועיצוב תוכן מפעיל
Show More

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp

 © כל הזכויות שמורות

לנצר דגן בע"מ