top of page

לפני ואחרי

לפני ואחרי- קורצ'אק
לפני ואחרי- קורצ'אק

עיצוב חדר פעילות בנושא יאנוש קורצ'אק: פועלו, חייו, מורשתו בשילוב ציר הזמן של חייו בשילוב ציר הזמן העולמי. עיצוב החדר מתייחס, משלב ומפעיל את הילדים ע"פ גישתו של קורצ'אק

press to zoom
לפני ואחרי- מור- מסדרון חינוך מיוחד
לפני ואחרי- מור- מסדרון חינוך מיוחד

עיצוב סביבה לימודית במסדרון חינוך מיוחד

press to zoom
לפני ואחרי- גורדון- ספרייה
לפני ואחרי- גורדון- ספרייה

עיצוב ספרייה ותוכן לימודי מפעיל בבית ספר יסודי

press to zoom
לפני ואחרי- חופית- מבואה
לפני ואחרי- חופית- מבואה

עיצוב סביבות למידה בבית ספר בחיבור לייחודיות בית הספר

press to zoom
לפני ואחרי- הנדסייה
לפני ואחרי- הנדסייה

עיצוב מייקרספייס makerspace בבית ספר תיכון

press to zoom
לפני ואחרי- עמל- חדר טכנולוגי
לפני ואחרי- עמל- חדר טכנולוגי

עיצוב מחודש למרחב טכנולוגי קיים

press to zoom
לפני ואחרי- עופרים יעלים- מבואה
לפני ואחרי- עופרים יעלים- מבואה

עיצוב סביבת לידה בחטיבה צעירה

press to zoom
לפני ואחרי- שרונים- מבואה
לפני ואחרי- שרונים- מבואה

עיצוב מבואה בבית ספר תיכון

press to zoom
לפני ואחרי- שלמון- חדר משחק ושיח
לפני ואחרי- שלמון- חדר משחק ושיח

עיצוב מרחב לימודי בחדר משחק ושיח.

press to zoom
לפני ואחרי- שלמון- חדר מוזיקה
לפני ואחרי- שלמון- חדר מוזיקה

עיצוב סביבה לימודית בחדר מוזיקה

press to zoom
לפני ואחרי- אלון- קומות- 1
לפני ואחרי- אלון- קומות- 1

עיצוב סביבות למידה

press to zoom
לפני ואחרי- רמת דוד- מזכירות
לפני ואחרי- רמת דוד- מזכירות

עיצוב מזכירות בית ספר

press to zoom
לפני ואחרי- אוריין- ספרייה
לפני ואחרי- אוריין- ספרייה

עיצוב ספרייה

press to zoom
לפני ואחרי- קורצ'אק
לפני ואחרי- קורצ'אק

עיצוב חדר פעילות בנושא יאנוש קורצ'אק: פועלו, חייו, מורשתו בשילוב ציר הזמן של חייו בשילוב ציר הזמן העולמי. עיצוב החדר מתייחס, משלב ומפעיל את הילדים ע"פ גישתו של קורצ'אק

press to zoom
לפני ואחרי- עמל- מרכז למידה
לפני ואחרי- עמל- מרכז למידה

עיצוב מרכז למידה וקידום פרטני בבית ספר תיכון

press to zoom
לפני ואחרי- עמל- חדר רוגע
לפני ואחרי- עמל- חדר רוגע

עיצוב חדר רוגע\ הכלה בבית ספר תיכון

press to zoom
לפני ואחרי- בן גוריון- מסדרון
לפני ואחרי- בן גוריון- מסדרון

עיצוב מסדרונות בית ספר וחידוש דלתות באמצעות מדבקות תוכן מעוצבות

press to zoom
לפני ואחרי- הנדסייה
לפני ואחרי- הנדסייה

עיצוב מייקרספייס

press to zoom
לפני ואחרי- מור- פרטני
לפני ואחרי- מור- פרטני

עיצוב חדר עבודה פרטני

press to zoom
לפני ואחרי- יסודות- מסדרון
לפני ואחרי- יסודות- מסדרון

עיצוב מחודש למסדרון בבית ספר יסודי ושילוב של תכנים של תכנים לימודיים מפעילים

press to zoom
לפני ואחרי- שפות ותרבויות- מבואה
לפני ואחרי- שפות ותרבויות- מבואה

עיצוב סביבת למידה במבואת כניסה לבית ספר יסודי

press to zoom
לפני ואחרי- מור- מסדרון-1
לפני ואחרי- מור- מסדרון-1

עיצוב מסדרון בבית ספר תיכון

press to zoom
לפני ואחרי- דקלים- מבואה- 1
לפני ואחרי- דקלים- מבואה- 1

עיצוב מבואת למידה המשלבת מדעים, מחשבים ואומנות

press to zoom
לפני ואחרי- מור- מבואה
לפני ואחרי- מור- מבואה

עיצוב מסדרונות בבית ספר

press to zoom
לפני ואחרי- מור- חדר תאטרון
לפני ואחרי- מור- חדר תאטרון

עיצוב אווירה במרחב לימודי במגמת תאטרון

press to zoom
לפני ואחרי- רבין מודיעין- מבואה
לפני ואחרי- רבין מודיעין- מבואה

עיצוב סביבה לימודית בכניסה לבית ספר על יסודי

press to zoom
לפני ואחרי- רבין אשקלון- מבואה
לפני ואחרי- רבין אשקלון- מבואה

עיצוב מבואת כניסה לחטיבת ביניים

press to zoom
לפני ואחרי- מהד- 1
לפני ואחרי- מהד- 1

פיתו ועיצוב תוכן לימודי במרכז הדרכה במשרד החינוך

press to zoom
לפני ואחרי- לבונה- מבואה-1
לפני ואחרי- לבונה- מבואה-1

עיצוב מרחבי למידה בחטיבת ביניים ופיתוח תכנים על קירות במבואות

press to zoom
לפני ואחרי- המר- מבואה-2
לפני ואחרי- המר- מבואה-2

עיצוב סביבה לימודית במבואות בית ספר יסודי עם שילוב של פיתוח ועיצוב תוכן מפעיל

press to zoom

עודד נצר: 054-2077771
מייל: nezerdagan@gmail.com
טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

bottom of page