מרחבי למידה, מבואות וסביבות למידה מגוונות

משחק סולמות וחבלים מדבקת שולחן
לוח תוכן העצמת נשים במסדרון דיאלוג
מסילות תלייה לתצוגת עבודות במסדרון דיאלו
מבואת כיתות א
עיצוב מבואה בבית ספר עם פינות להיות, לוחות תוכן ומסילות תלייה לתצוגת תוצאי עבודות
התלמידות והתלמידים
עיצוב סביבה לימודית רכה
עיצוב סביבה לימודית לבתי ספר יסודיים.
הזכויות שמורות לנצר דגן
© בע"מ
we make מרכז למידה ותל מימד
עיצוב מרכזי למידה טכנולוגיים וסביבות למידה חדשניות
מסדרון מפעיל
מרכז למידה קבוצתי
maker lab
שפה משותפת
מרכז למידה והעצמה
קיר הארץ שלי ואתרים בעולם
הילד הזה הוא אני
בית ספר אוריין, באר שבע
חבר בראי
בית ספר אוריין, באר שבע
מבואת כניסה
ביה"ס חופית, ראשל"צ
חדר למידה פרטנית
תיכון מו"ר, רעות
חדר למידה פרטנית
תיכון מו"ר, רעות
קיר מפעיל 3 תפוחים ששינו את העולם
ביה"ס ארנון, רמת גן
קיר מורשת
בי"ס רננים, ראשל"צ
לוח השפות
בית ספר שפות ותרבויות, בית שמש
קיר מפעיל- מעורבות חברתית
מה"ד ירושלים, משרד החינוך
קיר מורשת
תיכון רבין, אשקלון
כשאהיה גדול אני רוצה
תיכון רבין, אשקלון
קיר חברות
בית ספר זבולון המר, לוד
קיר רגשות
בית ספר זבולון המר, לוד
לוחות להצגת עבודות
בית הספר ארנון, רמת גן
קיר במבואת האומנויות
תיכון מו"ר- מכבים ורעות
מבואת כיתות א
בית ספר זבולון המר, לוד
קיר משפחה
בית ספר זבולון המר, לוד
קיר משפחה
בית ספר זבולון המר, לוד
Show More

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp

 © כל הזכויות שמורות

לנצר דגן בע"מ