עיצוב מרחבי M21

ההנדסייה
ההנדסייה

עיצוב מרחב למידה טכנולוגי ומייקרספייס בבית ספר תיכון

ההנדסייה= MAKERSPACE
ההנדסייה= MAKERSPACE

עיצוב סביבת למידה טכנולוגי ומייקרספייס בבית ספר תיכון

MAKERSPACE
MAKERSPACE

עיצוב סביבות למידה טכנולוגי ומייקרספייס בבית ספר תיכון

מייקרספייס עיצוב סביבת למידה M21
מייקרספייס עיצוב סביבת למידה M21

עיצוב מרחב למידה טכנולוגי . .ומייקרספייס בבית ספר תיכון בשילוב ופיתוח ריהוט

עיצוב סביבה לימודית מכילה
עיצוב סביבה לימודית מכילה

עיצוב מרחב לימודי מודולרי המאפשר פעילות מגוונת במרחב הלמידה

עיצוב סביבה לימודית רכה
עיצוב סביבה לימודית רכה

עיצוב מרחב לימודי מודולרי המאפשר פעילות מגוונת במרחב הלמידה

עיצוב סביבות למידה מגוונות בחלל אחד
עיצוב סביבות למידה מגוונות בחלל אחד

עיצוב מרחב לימודי מודולרי המאפשר פעילות מגוונת במרחב הלמידה

עיצוב סביבת למידה M21
עיצוב סביבת למידה M21

עיצוב מרחב לימודי מודולרי המאפשר פעילות מגוונת במרחב הלמידה

עיצוב מרחב למידת PBL
עיצוב מרחב למידת PBL

עיצוב סביבה לימודית מודולרית המאפשרת פעילות מגוונת במרחב הלמידה

עיצוב מרחב למידה מגוון ללמידה בקבוצו
עיצוב מרחב למידה מגוון ללמידה בקבוצו

עיצוב סביבה לימודית מודולרית המאפשרת פעילות מגוונת במרחב הלמידה

מרחב למידה M21
מרחב למידה M21

עיצוב מרחב למידה מודולרי המאפשר פעילות מגוונת במרחב הלמידה

עיצוב מרחב לימודי M21
עיצוב מרחב לימודי M21

עיצוב סביבה לימודית מודולרית המאפשרת פעילות מגוונת במרחב הלמידה

עיצוב סביבות למידה M21
עיצוב סביבות למידה M21

עיצוב סביבה לימודית מודולרית המאפשרת פעילות מגוונת במרחב הלמידה

M21
M21

עיצוב סביבה לימודית מודולרית המאפשרת פעילות מגוונת במרחב הלמידה

Thanks! Message sent.

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp