כל הזכויות על עיצוב הקובץ שמורות לחברת נצר דגן בע"מ.

השימוש מותר לצרכים פרטיים או חינוכיים בלבד. אין לעשות בקובץ או בחלקים ממנו שימוש מסחרי מכל סוג.

AMOS OZ 180X90.jpg