חטיבת הביניים

מרחבי למידה ופעילות

חלל למידה מודולרי
קיר דיאלוג
ציפוי דלתות ולוח מצוינות
קיר מורשת
מבואה מרכזית
מבואת כיתות
מבואת כיתות ז, חט"ב מור
ספריה- לבונה
קיר אקולוגיה
מרחב למידה בפרויקטים
דלת ברוש וציפורים
מרחב למידה PBL
מסדרון כיתות
מרחב למידה מאפשר
מסדרון כניסה
סביבה לימודית רכה ומאפשר
שכבה ט- לבונה
אהבה 2-לבונה
שכבה ז- לבונה
עלינו להיות- לבונה
מדינת ישראל-לבונה
מבואת ט-לבונה
קירות מבואה
מבואת כיתות ז, חט"ב מור
ציטוטים
מבואת כיתות ז, חט"ב מור
קיר מצוינות ישראלית
קיר מעורבות חברתית
קיר אקולוגיה
לוח בחדר מדרגות
מרחב למידה בקבוצות
לוח בחדר מדרגות
לוח בחדר מדרגות
Show More

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp

 © כל הזכויות שמורות

לנצר דגן בע"מ