חטיבת הביניים

מרחבי למידה ופעילות

חלל למידה מודולרי
חלל למידה מודולרי
קיר דיאלוג
קיר דיאלוג
ציפוי דלתות ולוח מצוינות
ציפוי דלתות ולוח מצוינות
קיר מורשת
קיר מורשת
מבואה מרכזית
מבואה מרכזית
מבואת כיתות
מבואת כיתות

מבואת כיתות ז, חט"ב מור

ספריה- לבונה
ספריה- לבונה
קיר אקולוגיה
קיר אקולוגיה
מרחב למידה בפרויקטים
מרחב למידה בפרויקטים
דלת ברוש וציפורים
דלת ברוש וציפורים
מרחב למידה PBL
מרחב למידה PBL
מסדרון כיתות
מסדרון כיתות
מרחב למידה מאפשר
מרחב למידה מאפשר
מסדרון כניסה
מסדרון כניסה
סביבה לימודית רכה ומאפשר
סביבה לימודית רכה ומאפשר
שכבה ט- לבונה
שכבה ט- לבונה
אהבה 2-לבונה
אהבה 2-לבונה
שכבה ז- לבונה
שכבה ז- לבונה
עלינו להיות- לבונה
עלינו להיות- לבונה
מדינת ישראל-לבונה
מדינת ישראל-לבונה
מבואת ט-לבונה
מבואת ט-לבונה
קירות מבואה
קירות מבואה

מבואת כיתות ז, חט"ב מור

ציטוטים
ציטוטים

מבואת כיתות ז, חט"ב מור

קיר מצוינות ישראלית
קיר מצוינות ישראלית
קיר מעורבות חברתית
קיר מעורבות חברתית
קיר אקולוגיה
קיר אקולוגיה
לוח בחדר מדרגות
לוח בחדר מדרגות
מרחב למידה בקבוצות
מרחב למידה בקבוצות
לוח בחדר מדרגות
לוח בחדר מדרגות
לוח בחדר מדרגות
לוח בחדר מדרגות

Thanks! Message sent.

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp