top of page

מתחמי חדשנות, מרכזי מייקרים

עבודה בשיתוף ומעבדות טכנולוגיות

גידול במערכות הידרופוניות
חדר מייקרים

בי"ס חיוואר, ירושלים

הנדסייה-מבט כללי

ההנדסייה היא מרכז למידה בפורמט של מייקרספייס. היא כוללת מתחמי עבודה קבועים ומשתנים, מערכות טכנולוגיות כמו הדפסת תלת מימד, חיתוך לייזר או CNC, נגריה ועוד

מרחב מדעים ואקולוגיה

חט"ב אלון, חולון

MAKERSPACE עמדות ניידות
מייקרספייס

בי"ס חיוואר, ירושלים

ארון לוח מחיק במרחב מייקרים

בי"ס חיוואר, ירושלים

מרחב מדעים

חט"ב אלון, חולון

גידול במערכות הידרופוניות
גידול במערכות הידרופוניות
מייקרספייס- עמדות וכלי עבודה
עיצוב סביבה לימודית טכנולוגית
מייקרספייס- בי"ס יסודי
ההנדסייה= MAKERSPACE

ההנדסייה היא מרכז למידה בפורמט של מייקרספייס. היא כוללת מתחמי עבודה קבועים ומשתנים, מערכות טכנולוגיות כמו הדפסת תלת מימד, חיתוך לייזר או CNC, נגריה ועוד

הנדסייה MAKERSPACE

עמדת עבודה להברגות וקידוחים משולבת בלוקרים לאיפסון חומרים ועבודות

הנדסייה-מדפסות תלת

עמדת מדפסות תלת מימד

מבואה טכנולוגית
הנדסייה-מלחם

עמדת הלחמה

space chair

פיתוח כסא חדשני למרחבי עבודה נקיים, הכסא תלוי על קיר ויוצר פינת עבודה עם פתיחתו © כל הזכויות שמורות לנצר דגן

מרכז למידה

שולחנות ניידים לשינוי מבנה העבודה במרחב הלמידה

הנדסייה-עמדת עבודה ולוח כלים

עמדת עבודה ולוח כלים

learning center

© כל הזכויות שמורות לנצר דגן בע"מ nezerdagan design c

הנדסייה-מבט לכניסה

ההנדסייה היא מרכז למידה בפורמט של מייקרספייס. היא כוללת מתחמי עבודה קבועים ומשתנים, מערכות טכנולוגיות כמו הדפסת תלת מימד, חיתוך לייזר או CNC, נגריה ועוד

כניסה לחדר מייקרים

במרחבי מייקרים חשוב לזכור לעשות מקום לשמור את הפרויקטים במהלך העבודה

הנדסייה-לוח כלים

לוח כלים בעמדת עבודה

הנדסייה- עמדות תכנון וקופסאות אחסון

ההנדסייה היא מרכז למידה בפורמט של מייקרספייס. היא כוללת מתחמי עבודה קבועים ומשתנים, מערכות טכנולוגיות כמו הדפסת תלת מימד, חיתוך לייזר או CNC, נגריה ועוד

הנדסייה-ארון לוח מחיק ומסך

ההנדסייה היא מרכז למידה בפורמט של מייקרספייס. היא כוללת מתחמי עבודה קבועים ומשתנים, מערכות טכנולוגיות כמו הדפסת תלת מימד, חיתוך לייזר או CNC, נגריה ועוד

כניסה לחדר המחשבים
מתחם חדשנות ותלת מימד

עמדות תכנון ופיתוח

מתחם חדשנות ותלת מימד

עמדות הדפסה בתלת מימד

מתחם חדשנות ותלת מימד

עמדות תיכנון והדפסה בתלת מימד על רקע קיר מקדם חדשנות

עמדות פיתוח ותכנון

רקע גראפי מעוצב בשילוב שטח הקרנה על קיר

MAKERSPAC מצומצם

חדש המפגש בו נעשית החשיבה הקבוצתית לקראת התכנון והפיתוח

מבואה טכנולוגית
מסדרון סדנאות

קיר מצוינות וחדשנות

מסדרון סדנאות

קיר חדשנות ישראלית

קיר חדר מחשבים
עמדת עבודה ניידת

© כל הזכויות שמורות לנצר דגן בע"מ nezerdagan design c

עמדת עבודה ניידת

© כל הזכויות שמורות לנצר דגן בע"מ nezerdagan design c

space chair

פיתוח כסא חדשני למרחבי עבודה נקיים, הכסא תלוי על קיר ויוצר פינת עבודה עם פתיחתו © כל הזכויות שמורות לנצר דגן

חדר הדרכה

מרכז למידה דינמי

חדר הדרכה

עמדות עבודה בצוות ניידות

חדר הדרכה

תצוגה של תערוכה בקיר

learning center

© כל הזכויות שמורות לנצר דגן בע"מ nezerdagan design c

learning center

© כל הזכויות שמורות לנצר דגן בע"מ nezerdagan design c

חדר מחשבים
חדר מחשבים
חדר מחשבים
עמדת שירות
טים ברנרס לי
מתחם תצוגה טכנולוגי
פינת מנוחה

מרכז למידה עם מגוון פינות עבודה, חשיבה, מנוחה ועוד

וילונות גלילה בחדר מחשבים

Thanks! Message sent.

 WhatsApp

עודד נצר: 054-2077771
מייל: nezerdagan@gmail.com
טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

bottom of page