top of page

מסילות בשביל לתלות סדרת אופק

מגוון מסילות תלייה אופק
מסילות תלייה לתצוגה מסדרת אופק
מסילת תלייה מסדרת אופק לדפים וחומרים עד עובי 2 מ_מ
מסילת תלייה INFO RAIL+
מסילת תלייה PAPER GRIP+ מדף
מסילת תלייה אנכית
מסילת תלייה עם אביזרים נלווים
מסילת תלייה INFO RAIL מגנטית
Artiteq_005697
איך לתלות דפים במסילת תלייה
מסילת תלייה מסדרת אופק עם מדף נשלף
מסילות תלייה מסדרת אופק בסביבה לימודית
מסילת תלייה PAPER GRIP
מסילת תלייה מסדרת אופק בכיתה
מסילת תלייה מסדרת אופק למטבח
מסילת תלייה אנכית עם תלייה דו צדדית וחזית מגנטית
מסילת INFO RAIL עם כיסי פרספקס
מסילת תלייה אנכית עם תלייה דו צדדית וחזית מגנטית
מסילת תלייה STAS PAPER GRIP ומדף SET UP
מסילת תלייה CARD RAIL עם תלייה דו צדדית וחזית מגנטית
מסילת תלייה CARD RAIL עם תלייה דו צדדית וחזית מגנטית
מסילת תלייה אופק עם מסגרת תג שם
מסילת אופק INFORAIL בחדר אישפוז
המחשת INFO RAIL עם תג שם וקולב
Artiteq_005699
Artiteq_005799
Artiteq_005801
Onderwijs_Info_Rail_Me_Artiteq
מסילת תלייה- מדפון-מיכל כלי כתיבה
מסילת תלייה מגנטית INFORAIL MAGNETIC
מסילת תלייה מגנטית INFORAIL MAGNETIC
מסילת תלייה במטבח
מיכל לכלי כתיבה וחומרי יצירה
מסילות תלייה INFORAIL ו INFORAIL+
Artiteq_003539
Artiteq_003655
Artiteq_003649
מסגרות תגי שם למסילת תלייה
Artiteq_001501
המחשת INFO RAIL עם תג שם וקולב
מסילת תליה עם תגי שם
אופק INFORAIL
מסילת תלייה אופק PAPERGRIP
INFORAILמסילת תלייה
מסילת תלייה אופק PAPERGRIP
מסילת תלייה אופק PAPERGRIP
מסילת תלייה אופק PAPERGRIP
מסילת תלייה אופק INFORAIL
מסילת תלייה למטבח
INFORAILמסילת תלייה
papergrip מסילת תלייה
INFORAILמסילת תלייה
מסילה עם פורטרטים מצוירים
INFORAILמסילת תלייה
INFORAILמסילת תלייה
INFORAILמסילת תלייה
INFORAILמסילת תלייה
INFORAILמסילת תלייה
מסילת תלייה
מסילת תלייה
מסילת תלייה
מסילת תלייה עם מסגרות תגי שם
מסילות תליה
מסילת תלייה משולבת בלוח תוכן
מסילת תלייה משולבת בלוח תוכן
מסילת תלייה בחיבור ללוח תוכן
מסילות תלייה לגני ילדים
מסילות תלייה על קיר מעוצב
מסילות תלייה למרחבי אומנות
מסילות תליה ותגי שם
מסילות תליה בשני מפלסים- סדרת אופק
מסילות תליה סדרת אופק-הדמיה
מסילת תליה בבית ספר
מסילת תליה בכיתה
Inforail grijs
עופרים- קומה ב- לוחות עם מסילות
משפחת מסילות אופק- לוגו
מסילת תלייה בסטודיו

יצירת קשר

כמה זה עולה?

מידע נוסף

Anchor 22
Anchor 33

סרטוני המחשה והנחיות התקנה