בשנים האחרונות מתפתח בשדה החינוך עניין מבורך בעיצוב הסביבה הלימודית כאמצעי לקידומה של פדגוגיה חדשנית. עניין זה בא לידי ביטוי בהקצאת משאבים לעיצובם המחודש של מרחבים חינוכיים שונים מתוך ציפייה לתמורה שתתחולל בהם בדפוסי ההתנהגות, הלמידה וההוראה. עם זאת מעט מדי ניתנת הדעת...

March 3, 2019

הלמידה בבתי הספר, בגנים ובמרכזי העשרה כרוכה במפגש עם תכנים חזותיים ומילוליים שמביאים לידי ביטוי את המטרות החינוכיות. הצגת התכנים במרחבי למידה יכולה להיעשות על גבי אובייקטים שונים במרחב – קירות, לוחות, דלתות, וילונות, שולחנות ואפילו על גבי הרצפה. בהחלטה על אופן הצגת התכ...

בעיצוב של מרחבי למידה כיישום של פדגוגיה חדשנית חשוב לתת את הדעת על שאלות בנוגע להמשכיות ושינוי: מה נרצה לשנות כחלק מהאימוץ של גישות פדגוגיות עדכניות שמותאמות לזמננו, ומה נרצה לשמר מתוך הקיים?
היבט אחד שבו נתמקד כאן הוא הצורך של בתי הספר, גני ילדים ושאר מרחבי חינוך ולמי...

September 24, 2018

במקום לעסוק בסמארטפונים שבידי הילדים כבעיה מוצע כאן להבין את המשמעויות שהם עצמם מקנים לשימוש בהם ולראות בזמינותם הזדמנות חינוכית

אחד היעדים הבולטים של מערכת החינוך בתחילת המילניום עסק בתקשוב מערכת החינוך כדרך להתאימה למאפייני המאה ה-21 ובשאיפה להקטין את הפער הדיגיטלי ול...

ציפיות הצוותים החינוכיים מעיצוב מרחבי הלמידה מנוסחות במקרים רבים באמצעות מילים מהשורש ח.ד.ש. במיעוטם של המקרים מדובר בעיצובם של מרחבים במבנה חדש המצוי בתכנון או בבניה. ברוב המקרים מדובר בעיצוב מחודש של מרחב המצוי במבנה קיים. כך, הממד של התחדשות הוא מאפיין של הציפייה מת...

:ליווי בהטמעת תהליכים בפדגוגיה מרחבית תהליך הליווי שאנו מציעים בהטמעת הפדגוגיה המרחבית כולל הרצאות, סדנאות וסופרוויז'ן

שיעמום, הדס נצר דגן, עיצוב סביבות למידה, אוריינות חזותית, אנתרופולוגיה פדגוגיה ועיצוב, חוויה, בלוג

November 30, 2016

המחקר והידע אודות הווייתם של ילדים וילדוֹת התארגן עד לשלושת העשורים האחרונים בשלושה תחומי דעת עיקריים: רפואת הילדים שעניינה בסוגיות של התפתחות תקינה של גופם של הילדים ובמניעת תחלואה, הפסיכולוגיה על ענפיה השונים שעניינה בעולמם הפנימי של הילדים והילדות, בהתפתחותם הרגשית...

November 15, 2016

בעיצובם של מרחבים חינוכיים ו/או לימודיים ישנה נטייה לעיתים לראות בחפצים הפונקציונליים המצויים בהם כמעין אילוצים שעל העיצוב לקחת בחשבון. כך, למשל, דלתות וחלונות נדונים לא פעם כמייצרים מקטעים במרחב, וכמגבילים את ממדי העיצוב על גבי הקירות.

אוריינות היא בקיאות בשפה כלשהי, המאפשרת ליצור באמצעותה מבעים ולפרש את אלו של הזולת. בתור שכזו ניתן להגדירה כאמצעי המשמש בני ובנות אדם לתקשורת עם סביבתם. ישנם סוגים שונים של אוריינות: האוריינות המילולית הנה היכולת להשתמש בשפה הדבורה והכתובה, האוריינות המתמטית משמעה יכול...

Please reload

פוסטים אחרונים
Please reload

Please reload

 © כל הזכויות שמורות

לנצר דגן בע"מ