עיצוב מרחבים יעודיים, חדרי רוגע, חדרי הכלה וחדרי ספח 

מרחב עבודה PBL
© כל הזכויות שמורות לנצר
דגן בע"מ
מרחב עבודה רך
© כל הזכויות שמורות לנצר
דגן בע"מ
nezerdagan design c
מרחב עבודה PBL
© כל הזכויות שמורות לנצר
דגן בע"מ
nezerdagan design c
סביבת למידה רכה
© כל הזכויות שמורות לנצר
דגן בע"מ
nezerdagan design c
חלל עבודה ממוחשב וקיר מסך ירוק
© כל הזכויות שמורות לנצר
דגן בע"מ
nezerdagan design c
מרחב למידה חוויתי ומודולרי
© כל הזכויות שמורות לנצר
דגן בע"מ
nezerdagan design c
MAKRE SPACE
© כל הזכויות שמורות לנצר
דגן בע"מ
nezerdagan design c
דלתות במרחב חינוך מיוחד
מרכז למידה מודולרי
קיר עבודה במרכז למידה
הלוח הגרפי הוא גם לוח מגנטי ולוח מחיק
חדר מורים גולדה
קיר בחדר משחק ושיח
בי"ס שלמון, ראשל"צ
חדר משחק ושיח
בי"ס שלמון, ראשל"צ
קיר חדר פרטני
קיר בחדר פרטני
קיר בחדר פרטני
חדר מוזיקה
חדר מוזיקה
חדר קורצ'אק
חדר מחשבים
חדר מעורבות חברתית
חדר תיאטרון
חדר מחשבים
קיר חדר מחשבים
וילונות גלילה בחדר מחשבים
חדר מחשבים
חדר מחשבים במקלט
חדר מוזיקה
משחקיה
חדר הדרכ דינמי
Show More

ד"ר הדס נצר דגן: 052-2609611

עודד נצר: 054-2077771

מייל: nezerdagan@gmail.com

טלפון: 09-9558878   פקס': 072-2447884

 WhatsApp

 © כל הזכויות שמורות

לנצר דגן בע"מ